Je to čistý marketing

Co to vlastně znamená? Oficiální definice toho, co si bere za cíl je správně identifikovat přání a potřeby zákazník a potom splnit všechna přání s co největší přesností. Je to celkem složitý podnikatelský systém aktivit s principy na marketingové nástroje, které jsou produkt, cena, distribuce, propagace.
internetový marketing
Produkt není jen samostatný výrobek nebo služba
– poskytuje celou škálu vlastností (jako vlastnosti produktu, kvalita atd.)
Cena – peněžní vyjádření hodnoty zboží
– stanovení adekvátní ceny tak, aby zákazník byl ochoten zaplatit a prodejce na tom vydělal
Distribuce způsob jakým se produkt dostane k zákazníkovy
Propagace – hlavním úkolem je vytvořit u spotřebitelů kladný obraz jejich výrobku
– mezi nástroje marketingu patří
REKLAMA
Ano přesně ty otravné vsuvky mezi vaším oblíbeným filmem. Ale to není všechno! Je samozřejmě placená a za cíl si nedává nic jiného než prodat výrobek. Ale platí zde několik pravidel. Podle mě hlavním je etika, což znamená, že reklama nesmí nijak poškozovat konkurenci, narušovat soukromí nebo lhát.

Jaké typy tedy můžeme vidět? Mimo ty, které mnoho z nás přepíná nebo využívá k pauze na toaletu jsou ještě skryté, jsou velice špatně rozpoznatelné a v České republice jsou od roku 2015 zakázány.
digitální marketing
Product placement je pojem, který označuje nabízení předmětu v seriálech nebo filmech.
PUBLICITA
Mnohem spolehlivější a veřejností lépe vnímaná. O co se jedná? Je to takové představení veřejnosti skrz například informační média. Protože se nejedná o zaplacenou reklamu je to zadarmo. Pro zadavatele je ale riziko, že jejich výrobek či službu zkritizují.
OSOBNÍ PRODEJ
Někdy je nejhezčí zajít si na trhy a nakoupit si možná i dražší věci, ale od malých obchodníků, kteří vám k věcí řeknou svůj osobní názor. Ten si můžete vyslechnout i ve větších obchodech.

Podle mě je nejlepší dát na doporučení někoho, komu důvěřujete.