Nesviťte za příliš mnoho


Spotřeba energie stoupá stejně jako její cena. To platí hlavně o elektrické energii, která je v současnosti opravdu velice drahá a její cena pro většinu firem i domácností znamená velkou finanční zátěž. Ať už chceme nebo ne, bez elektřiny se nelze v současnosti obejít, ale zároveň není potřeba za ní platit tak horentní sumy. Někdy je potřeba udělat více radikálních změn, ale většinou to to nemusí být změny kdoví jak velká. Často bohatě postačí vyměnit zdroj světla za daleko šetrnější, kupříkladu za LED žárovky.
barevné žárovky

Efektivní

Jestli je možné použít pouze jediné pozitivum, kterým bys se dali LED žárovky charakterizovat, byla by to efektivnost. Skutečně, na rozdíl od standardních světelných zdrojů jsou daleko efektivnější. Ve většině případů až několikanásobně. A v čem se to v praxi projevuje? Jednak, moderní světelné zdroje s LED technologií mají daleko vyšší životnost. Za určitých podmínek i desetinásobnou. Co je však ještě důležitější je fakt, že při svícení nevytváří takřka žádné teplo, což znamená, že generují primárně světlo, které ale nepotřebuje ke svému chodu příliš mnoho energie. Díky tomu vzniká úspora, a to ne malá. Hlavně kvůli tomu byly vláknové žárovky obrovskými žrouty elektrické energie.
zelená žárovka

Cena

I přes tyto dnes již všeobecně známé výhody existuje stále celá řada konzervativně smýšlejících jedinců, kteří nedají na tradiční typy žárovek dopustit. Ty se dnes sice koupit nedají, ale vzhledem k tomu, kolik si jich lidé před jejich stažením z obchodů nakoupili do zásoby, je jejich po domácnostech stále více než dost. Důvodem je cena, která se pohybovala okolo dvaceti korun, což není žádný výdaj. Naproti tomu LED alternativy se v nejlevnější formě dají pořídit zhruba za dvojnásobek. Vyšší výdaje jsou však v tomto případě zcela na místě, jelikož moderní technologie jsou obecně vždy dražší. Tento typ investice se ale vrátí lidem do peněženek během velice krátké doby.