Kam dřív skočit


Je snadné rodinÄ›, Äi přátelům říct, že chci prodat dům, ale kde vzít kupce, a jak vlastnÄ› pokraÄovat dál? Rozhodnutí máte, ale pořád chybí zájemce. ZaÄít inzerátem, posudkem nebo kupní smlouvou? Pokud si nevíte rady a trh nemovitostí vám nic neříká, proÄ se v tom zbyteÄnÄ› koupat, když vám pomůže realitní kancelář? Na váš požadavek vás navÅ¡tíví kvalitní a certifikovaný realitní makléř, který vám poradí se vším, s Äím je potÅ™eba. Jeho práce nespoÄívá pouze v radách, ale hlavnÄ› v Äinech. VÅ¡echno ostatní bude mít rychlý spád a na konci Äeká odmÄ›na v podobÄ› reálného kupce.

Co není snadné, profesionál vyřeší

Samotné nabídky nemovitostí pÅ™evyÅ¡ují poptávky, protože dneÅ¡ní doba je plná nejistot a finanÄní tísnÄ›. Proto je vhodné využít služeb realitního makléře, který už ví, jak kupce zaujmout, na co se pÅ™ipravit, a jestli je požadovaná cena opravdu pro daný objekt a prostÅ™edí reálná. Chci prodat dům je tak jednoduché říct nahlas, ale těžší uskuteÄnit. Ale vy máte realitního makléře, který vás mile pÅ™ekvapí. Starosti, které se vás nebudou týkat.