Vyberte si také autosklo praha


Zvolte si také autosklo praha a budete na dlouhou dobu spokojeni. Provádíme rychlou montáž Äelního i boÄního skla, a to ve dvou možnostech provedení. Jedná se o montáž na gumové tÄ›snÄ›ní, která je mnohem rychlejší, trvá to asi půl hodiny, zatímco druhá možnost již zabere Äasu ponÄ›kud více. Zde mluvíme o montáži lepením na karoserii. Tento druhý způsob namontování autoskel je ponÄ›kud delší a nároÄnÄ›jší, což se také odrazí na cenÄ›. NicménÄ› pokud zvolíte možnost Äíslo dvÄ›, získáte na dlouhý Äas nejen stabilní ukotvení oken, ale také tÄ›snÄ›ní, které jen tak neprosákne. Jestliže jste jeÅ¡tÄ› nepoznali autosklo praha, navÅ¡tivte nás na internetu.

Řešíme také pojistné události

VyÅ™ešíme za vás také kompletnÄ› celou vaÅ¡i pojistnou událost. Nemusíte se o nic starat a jeÅ¡tÄ› získáte bonus, a sice autosklo praha bez vaší finanÄní úÄasti, samozÅ™ejmÄ› jen pÅ™i dodržení pojistných podmínek a uplatnÄ›ní vaÅ¡eho nároku. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, pokud máte nárok na vyplacení pojistné Äástky, která se vztahuje také na autosklo, dostanete nové. Zdarma bude také montáž a nÄ›které další přídavné služby.